Sản phẩm chúng tôi cung cấp

Nhà cung cấp độc quyền máy lạnh dành cho xe đông lạnh của nhãn hàng Carrier tại thị trường Việt Nam.

Xarios 8

Xarios 8

Xarios là sản phẩm đến từ Châu Âu dành cho xe vans hoặc xe tải , tối ưu cho việc vận chuyển háng hóa tươi và đông lạnh Công suất lành lạnh: 7,990w Tốc độ gió: 2,488m³/h Trọng lượng: 206kg

Liên hệ

Xarios 6

Xarios 6

Xarios là sản phẩm đến từ Châu Âu dành cho xe vans hoặc xe tải , tối ưu cho việc vận chuyển háng hóa tươi và đông lạnh Công suất lành lạnh: 5,310w Tốc độ gió: 2,190m³/h Trọng lượng: 188kg

Liên hệ

Xarios 5

Xarios 5

Xarios là sản phẩm đến từ Châu Âu dành cho xe vans hoặc xe tải , tối ưu cho việc vận chuyển háng hóa tươi và đông lạnh Công suất lành lạnh: 4480w Tốc độ gió: 1480m³/h Trọng lượng: 175kg

Liên hệ

Xarios 600

Xarios 600

Xarios là sản phẩm đến từ Châu Âu dành cho xe vans hoặc xe tải , tối ưu cho việc vận chuyển háng hóa tươi và đông lạnh Công suất lành lạnh: 5,585w Tốc độ gió: 2,090m³/h Trọng lượng: 155kg

Liên hệ

Xarios 500

Xarios 500

Xarios là sản phẩm đến từ Châu Âu dành cho xe vans hoặc xe tải , tối ưu cho việc vận chuyển háng hóa tươi và đông lạnh Công suất lành lạnh: 4,740w Tốc độ gió: 1,460m³/h Trọng lượng: 144kg

Liên hệ

Xarios 350

Xarios 350

Xarios là sản phẩm đến từ Châu Âu dành cho xe vans hoặc xe tải , tối ưu cho việc vận chuyển háng hóa tươi và đông lạnh Công suất lành lạnh: 3,730w Tốc độ gió: 1,470m³/h Trọng lượng: 123kg

Liên hệ