Sản phẩm chúng tôi cung cấp

Nhà cung cấp độc quyền máy lạnh dành cho xe đông lạnh của nhãn hàng Carrier tại thị trường Việt Nam.

Standby Module 220v

Standby Module 220v

Là phụ kiện lắp đặt thêm , trang bị thêm cho các thiết bị sẵn có động cơ nổ . Sử dụng nguồn điện sạc 220v dễ sử dụng , tiết kiệm xăng dầu và hoạt động độc lập

Liên hệ

TUBE DRIER-82-66831-00

TUBE DRIER-82-66831-00

Liên hệ

TUBE ASSY-81-66882-00

TUBE ASSY-81-66882-00

Liên hệ

TUBE DRIER-81-66880-00

TUBE DRIER-81-66880-00

Liên hệ

COPPER TUBE ASSY-81-60707-00

COPPER TUBE ASSY-81-60707-00

Liên hệ

FAN GRILL-73-60103-00

FAN GRILL-73-60103-00

Liên hệ

FAN MOTOR MOUNTING-73-60007-00

FAN MOTOR MOUNTING-73-60007-00

Liên hệ

PHIN-65-66816-00

PHIN-65-66816-00

Liên hệ

BÌNH TÁCH DẦU-65-66808-00

BÌNH TÁCH DẦU-65-66808-00

Liên hệ

RECEIVER- 65-66807-00

RECEIVER- 65-66807-00

Liên hệ

BÌNH TÁCH DẦU -65-60059-02

BÌNH TÁCH DẦU -65-60059-02

Liên hệ

OIL SEPARATOR 12- 65-60059-01

OIL SEPARATOR 12- 65-60059-01

Liên hệ

BÌNH TÁCH DẦU -65-60059-01

BÌNH TÁCH DẦU -65-60059-01

Liên hệ

MOTOR QUẠT LẠNH 12V- 54-00702-00

MOTOR QUẠT LẠNH 12V- 54-00702-00

Liên hệ

MOTOR QUẠT LẠNH 12V - 54-00699-00

MOTOR QUẠT LẠNH 12V - 54-00699-00

Liên hệ

QUẠT LẠNH 24V - 54-00697-01

QUẠT LẠNH 24V - 54-00697-01

Liên hệ

QUẠT LẠNH 12V - 54-00697-00

QUẠT LẠNH 12V - 54-00697-00

Liên hệ

QUẠT NÓNG 24V-54-00696-01

QUẠT NÓNG 24V-54-00696-01

Liên hệ

QUẠT NÓNG 12V -54-00696-00

QUẠT NÓNG 12V -54-00696-00

Liên hệ

FAN MOTOR 12V- 54-00668-03

FAN MOTOR 12V- 54-00668-03

Liên hệ

MOTOR QUẠT NÓNG 12V-54-00639-117

MOTOR QUẠT NÓNG 12V-54-00639-117

Liên hệ

MOTOR QUẠT NÓNG 24V- 54-00639-16

MOTOR QUẠT NÓNG 24V- 54-00639-16

Liên hệ

MOTOR QUẠT LẠNH 12V-54-00639-14

MOTOR QUẠT LẠNH 12V-54-00639-14

Liên hệ

IDLER.2SPA-50-60156-01

IDLER.2SPA-50-60156-01

Liên hệ

LÕI TRONG BỐ NỒI-50-50051-01

LÕI TRONG BỐ NỒI-50-50051-01

Liên hệ

FAN BLADE, CONDENSER-38-00613-00

FAN BLADE, CONDENSER-38-00613-00

Liên hệ

LỌC NHỚT MÁY NỔ -30-60118-00

LỌC NHỚT MÁY NỔ -30-60118-00

Liên hệ

LỌC GIÓ-30-60097-20

LỌC GIÓ-30-60097-20

Liên hệ

LỌC NHỚT MÁY NỔ-30-00450-00

LỌC NHỚT MÁY NỔ-30-00450-00

Liên hệ

LỌC NHỚT MÁY NỔ-30-00450-00

LỌC NHỚT MÁY NỔ-30-00450-00

Liên hệ

LỌC NHIÊN LIỆU - 30-00302-00

LỌC NHIÊN LIỆU - 30-00302-00

Liên hệ

SOLENOID, INJECTION PUMP-25-38109-06SV

SOLENOID, INJECTION PUMP-25-38109-06SV

Liên hệ

DÂY MÀN HÌNH CITIMAX-22-69250-01

DÂY MÀN HÌNH CITIMAX-22-69250-01

Liên hệ

HỘP CẦU CHÌ-22-50078-61SK

HỘP CẦU CHÌ-22-50078-61SK

Liên hệ

SENSOR ASSY,AMBIENT-22-01637-00

SENSOR ASSY,AMBIENT-22-01637-00

Liên hệ

VALVE, MHV- 14-00442-00

VALVE, MHV- 14-00442-00

Liên hệ

VAN-14-00360-00

VAN-14-00360-00

Liên hệ

VALVE-14-00360-00

VALVE-14-00360-00

Liên hệ

VAN NGÃ 3 - 14-00337-02

VAN NGÃ 3 - 14-00337-02

Liên hệ

PHIN-14-00326-03

PHIN-14-00326-03

Liên hệ

EXPANSION VALVE-14-00273-21

EXPANSION VALVE-14-00273-21

Liên hệ

VALVE SOLENOID-14-00269-01

VALVE SOLENOID-14-00269-01

Liên hệ

CPR VALVE-14-00205-01

CPR VALVE-14-00205-01

Liên hệ

VALVE CHECK-14-00181-04

VALVE CHECK-14-00181-04

Liên hệ

CAB COMMAND-12-66816-00

CAB COMMAND-12-66816-00

Liên hệ

LOGIC BOARD 24V -12-66815-07

LOGIC BOARD 24V -12-66815-07

Liên hệ

LOGIC BOARD 12V-12-66815-06

LOGIC BOARD 12V-12-66815-06

Liên hệ

LOGIC BOARD 24V-12-66815-01

LOGIC BOARD 24V-12-66815-01

Liên hệ

LOGIC BOARD 12V-12-66815-00

LOGIC BOARD 12V-12-66815-00

Liên hệ

BOARD ĐIỀU KHIỂN - SUPRA-12-00649-51

BOARD ĐIỀU KHIỂN - SUPRA-12-00649-51

Liên hệ

RELAY BOARD-12-00460-04

RELAY BOARD-12-00460-04

Liên hệ

SOLENOID-10-66810-00

SOLENOID-10-66810-00

Liên hệ

RELAY-10-00286-21

RELAY-10-00286-21

Liên hệ

DIAGNOSTTIC TOOL-07-60198-00

DIAGNOSTTIC TOOL-07-60198-00

Liên hệ