Sản phẩm chúng tôi cung cấp

Nhà cung cấp độc quyền máy lạnh dành cho xe đông lạnh của nhãn hàng Carrier tại thị trường Việt Nam.

Supra 1250

Supra 1250

Solution for all distribution needs. Supra range performance for refrigerated trucks.Developed for distribution environments with multiple doors openings, reply on the high performance of the Supra range in your challenging operation.

520,000,000đ

Supra 1050

Supra 1050

Solution for all distribution needs. Supra range performance for refrigerated trucks.Developed for distribution environments with multiple doors openings, reply on the high performance of the Supra range in your challenging operation.

480,000,000đ

Supra 950U

Supra 950U

Solution for all distribution needs. Supra range performance for refrigerated trucks.Developed for distribution environments with multiple doors openings, reply on the high performance of the Supra range in your challenging operation.

Liên hệ

Supra 850

Supra 850

Solution for all distribution needs. Supra range performance for refrigerated trucks.Developed for distribution environments with multiple doors openings, reply on the high performance of the Supra range in your challenging operation.

470,000,000đ