Về chúng tôi

Nhà cung cấp máy lạnh CARRIER dành cho xe đông lạnh tại thị trường Việt Nam.

CÔNG TY TNHH IRS EASTERN VIỆT NAM


CÔNG TY TNHH IRS EASTERN VIỆT NAM

Dịch vụ cung cấp


Quy mô


Phạm vi kinh doanh


Phạm vi kinh doanh


Danh hiệu & Giải thưởng


Danh hiệu & Giải thưởng


Danh hiệu & Giải thưởng