Về chúng tôi

Nhà cung cấp độc quyền máy lạnh dành cho xe đông lạnh của nhãn hàng Carier tại thị trường Việt Nam.

CÔNG TY TNHH IRS EASTERN VIET NAM


CÔNG TY TNHH IRS EASTERN VIET NAM

Dịch vụ cung cấp


Quy mô


Phạm vi kinh doanh


Danh hiệu & Giải thưởng